Ideapark mukana Canemure-hankkeessa

Kohti hiilineutraalia Tamperetta 2030!

Osa Ideaparkin työntekijöistä sai käyttöönsä kuukauden ajaksi sähköpyörät, joilla he voivat helposti taittaa työmatkaa. Tämä sähköpyöräkokeilu on osa Tampereen kaupungin osahanketta, jonka tavoitteena on kasvattaa kestävien kulkutapojen osuutta Tampereen kaupunkiseudun lähikunnissa. Tampereen kaupungin osahanke taas on osa Canemure-hanketta, jonka tavoitteina on mm. edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista. Toteutetaan siis ilmastotoimia käytännön tasolla. Aika hieno juttu, vai mitä? Voit lukea hankkeesta lisää täällä: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure