Suomen suurin, ilmainen sähköauton latauspisteiden keskittymä Ideaparkissa

Lempäälän Ideaparkiin avautui 11.8.2018 kahdenkymmenen latauspisteen ilmainen latausalue yhteensä 40 sähköautolle.

Kyseessä on uudentyyppinen järjestelmä, joka muun muassa tasapainottaa sähkönsyötön portaattomasti suhteessa kysyntään. Ideaparkin latausalue on tiettävästi Suomen suurin ilmaisten latauspisteiden keskittymä. Alue vihittiin käyttöön Autoareenan avajaisten yhteydessä.

Älykkään latauspistejärjestelmän toteutti Schneider Electric yhdessä Plugit Oy:n kanssa. Kauppakeskus luotti kumppanusten pitkän linjan tekniseen osaamiseen.

”Schneider Electric on yhdessä kumppaninsa kanssa selvä valinta Suomen suurimman latauspistekokonaisuuden toimittajaksi. Molemmilla yrityksillä on pitkä kokemus nopeasti kehittyvällä markkinalla. Ideapark investoi merkittävään sähköauton latauspisteiden kokonaisuuteen asiakkaiden toiveiden pohjalta. Ideaparkissa on luontevaa täydentää päivittäistä lataustarvetta – meillä viihdytään keskimäärin 3,5 tuntia kerrallaan ja olemme valtaväylien varrella, logistisesti sujuvassa kohdassa”, kuvaa kauppakeskusjohtaja Visa Vainiola.

Tulevaisuudessa tuotetaan yhä suurempia latauspisteiden kokonaisuuksia, joissa virransyötön riittävyys tulee turvata latauspisteisiin kytkeytyneiden autojen määrästä riippumatta – ja toisaalta välttyä virtapiikeiltä, jotka katkaisevat sähkönsyötön hallitsemattomasti. Schneider Electric käyttää Lempäälässä kustannustehokasta ja skaalautuvaa teknologiaa, mikä turvaa latauspalvelun jatkuvuuden myös ruuhkatunteina, jolloin kysyntäpiikit ovat merkittäviä.

”Meidän on ratkaistava sähkönsyötön riittävyys myös silloin, kun 40 täyssähköautoa lataa yhtäaikaisesti lauantaisen kauppareissun aikana. Dynaamisen kuormanhallinnan avulla optimoidaan saatavilla olevaa kapasiteettia sen mukaan, kuinka monta autoa on kulloinkin kiinni latauspisteissä. Teknologia varmistaa myös sen, että energia jakautuu tasapuolisesti lataajien kesken”, kertoo Kim Långström, Partner-liiketoimintayksikön johtaja.

Teknologiaa hyödynnetään kaikissa suurissa Schneider Electricin latauspistekokonaisuuksissa.

Teksti: Sirpa Ikola
Kuva: Tommi Käppi