VASTUULLISUUS
on olemassaolon edellytys

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olemassaolomme edellytys! Ideaparkissa on tehty vastuullisia valintoja koko sen olemassaolon ajan. Toimintamme kasvaessa myös valintojen vaikutukset ovat kasvaneet.

Vaikuttavia tuloksia syntyy vain sisällyttämällä vastuullinen ajattelutapa kaikkeen päivittäiseen tekemiseemme. Tämä tarkoittaa sitä, että toimimme oikein ja luomme hyvää Ideaparkin yrityksille, työntekijöille, asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Ideaparkille vastuullinen liiketoiminta ei ole vaihtoehto, vaan olemassaolomme edellytys.

Tekemistämme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. SDG:t (Sustainable Development Goals) ovat YK:n vuonna 2016 luoma malli, jolla maapallon kehitys saadaan käännettyä ihmisten ympäristön ja talouden kannalta kestävälle pohjalle vuoteen 2030 mennessä.