Energiatehokkuutta ja ekologista rakentamista

Ympäristöystävälliset ratkaisut ovat aina olleet luonteva osa Ideaparkin toimintaa. Usein ne ovat myös taloudellisesti hyviä ratkaisuja; esimerkiksi energiankulutuksen pienentäminen säästää myös rahaa. Jo nyt kiinteistömme energiatehokkuus on keskimääräistä parempi ja parannamme sitä jatkuvasti.

Uudet, vuonna 2024 avautuvat kohteet, hotelli, uimahalli/kylpylä ja hiihtopuisto, tulevat olemaan energiatehokkuudessaan ainutlaatuiset.

Vaikka ensisijaisesti pyrimme pienentämään omasta toiminnastamme syntyvää hiilijalanjälkeä, tarjoamme myös asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia pienentää omaansa.

Ideaparkissa asiointi on myös osaltaan ympäristöteko, sillä kaikkien ostosten keskittäminen samaan paikkaan pienentää hiilijalanjälkiä.

Konkreettisia tekojamme ovat muun muassa:

  • Ideaparkille myönnettiin Breeam in use -kiinteistösertifikaatti 15.8.2022 arvosanalla ”Very Good”. Breeam in use arvioi käytönaikaista toimintaa. Rakennusten ympäristösertifikaatit on tarkoitettu ympäristötehokkuuden seuraamiseen ja todentamiseen sekä toimintamallien kehittämiseen.
  • Energiatehokkuushanke toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana. Ideaparkin rakennusautomaatio päivitetään, vedenjäähdytyskoneet korvataan vesi-ilmalämpöpumpuilla, sisäisiä energiakuormia kierrätetään lämpöpumpuilla ja ilmanvaihtokoneiden puhaltimet uusitaan EC -puhaltimilla. Toimenpiteiden avulla vuosittaisen kaukolämmön kulutus tulee puoliutumaan, säästöä tullaan saavuttamaan n. 310 omakotitalon lämmitysenergiatarpeen verran. Lisäksi sähköenergian kulutus ja vuosittaiset hiilidioksidipäästöt tulevat laskemaan tehokkuustoimenpiteiden jälkeen merkittävästi.
  • Ideapark teetti hiilijalanjäljen laskennan vuonna 2022, jolloin käytettiin 100 % uusiutuvalla energialähteellä tuotettua sähköenergiaa. Tehdyillä toimenpiteillä teimme merkittävän päästövähennyksen: 3895,6:sta 610,5:een CO2e tonniin. Kompensoimme jäljelle jääneen hiilijalanjäljen istuttamalla 2672 puuta Forssaan joutomaalle yhdessä Reforestin kanssa. Puut tulevat elinkaarensa aikana sitomaan 610,5 CO2e tonnia hiilidioksidia ilmakehästä, tieto perustuu Luonnonvarakeskuksen laskelmaan.
  • Tarjoamme asiakkaillemme 42 sähkö- ja hybridiautojen latauspaikkaa.
  • Tulevien hankkeiden (mm. kylpylä-uimahalli, hotelli ja hiihtopuisto) suunnittelussa vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat itsestään selvästi vahvasti mukana.
  • Olemme asentaneet Ideaparkin pihassa sijaitsevaan BestPark -matkaparkkiin hyönteishotelleja ja istutimme alueelle osan hiilijalanjälkikompensointipuista.
  • Joukkoliikenneyhteyksiä on edistetty yhdessä Nyssen / Tampereen seudun joukkoliikenteen ja Lempäälän kunnan kanssa. Nykyään Ideaparkiin pääseekin hyvin ja riittävän usein joukkoliikennevälineinen niin työntekijänä kuin asiakkaanakin.