Energiatehokkuutta ja ekologista rakentamista

Ympäristöystävälliset ratkaisut ovat aina olleet luonteva osa Ideaparkin toimintaa. Usein ne ovat myös taloudellisesti hyviä ratkaisuja; esimerkiksi energiankulutuksen pienentäminen säästää myös rahaa. Jo nyt kiinteistömme energiatehokkuus on keskimääräistä parempi ja parannamme sitä jatkuvasti.

Uudet, vuonna 2024 avautuvat kohteet, hotelli, uimahalli/kylpylä ja hiihtopuisto, tulevat olemaan energiatehokkuudessaan ainutlaatuiset.

Vaikka ensisijaisesti pyrimme pienentämään omasta toiminnastamme syntyvää hiilijalanjälkeä, tarjoamme myös asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia pienentää omaansa.

Ideaparkissa asiointi on myös osaltaan ympäristöteko, sillä kaikkien ostosten keskittäminen samaan paikkaan pienentää hiilijalanjälkiä.

Konkreettisia tekojamme ovat muun muassa:

  • Ideapark käyttää alkuperätakuin varmistettua 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä — Ideaparkin tapauksessa vesivoimaa.
  • Vuosina 2022–2023 toteutetaan energiatehokkuushanke, jonka myötä kiinteistön tekniikkaa tullaan uusimaan. Näin energiatehokkuus kasvaa entistä paremmaksi.
  • Laskentatyö hiilijalanjälkemme selvittämiseksi on loppusuoralla. Tulemme istuttamaan merkittävän määrän puustoa vähäisen hiilijalanjälkemme kompensoimiseksi laskentatyön valmistuttua.
  • Tarjoamme asiakkaillemme 42 sähkö- ja hybridiautojen latauspaikkaa.
  • Tulevien hankkeiden (mm. kylpylä-uimahalli, hotelli ja hiihtopuisto) suunnittelussa vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat itsestään selvästi vahvasti mukana.
  • BestParkiin on asennettu hyönteishotelleja.
  • Joukkoliikenneyhteyksiä on edistetty yhdessä Nyssen / Tampereen seudun joukkoliikenteen ja Lempäälän kunnan kanssa. Nykyään Ideaparkiin pääseekin hyvin ja riittävän usein joukkoliikennevälineinen niin työntekijänä kuin asiakkaanakin.